Vzdělávejte se s námi v oblasti
destinačního marketingu

V rámci destinačního managementu spolu musí komunikovat jak městský či krajský úřad, tak potenciální investoři, lokální podnikatelské subjekty atd. CPMV organizuje vzdělávací aktivity zaměřené na destinační marketing a nepřímo tak pomáhá rozvojové strategii dané lokality. Využívá pro svou činnost různé formy – specializované semináře a workshopy, odborné konference, internetovou oborovou platforma nebo on-line výukové prostředí. Vše přizpůsobeno cílovým skupinám a jednotlivým subjektům, které v oblasti rozvoje cestovního ruchu působí.

PŘIPRAVOVANÉ
PROJEKTY

AdCamp 2013
17. a 18. dubna 2013